Az összetett mondatok alapvető szerkezetek minden nyelvben. Az ilyen típusú szerkezetek kettő, vagy több mondatrész összekapcsolásából jönnek létre.

Összetett mondatokat mindig használunk, ahogy ebben a szövegben is. Gyakori, hogy csak az ilyen szerkezettel tudjuk kifejezni magunkat. Épp azért, mert a használatuk elkerülhetetlen nem árt jobban megismerni őket.

Alapvetően kétféle szerkezetet különböztetünk meg: a mellérendelő és az alárendelő összetett mondatot. Nézzük mik ezek és mik a jellegzetességeik!

Mellérendelő összetett mondat

Mellérendelő összetett mondatoknál kettő, vagy több egyenértékű, külön is értelmes tagmondatunk van. Ezek a mondatszerkezetek nagyon gyakoriak, főként a következtető mellérendelés, mint ez a példa:

Holnap dolgozni megyek, ezért korán kelek.

Mind a két mondat értelmes külön-külön is és jól kiegészítik egymást. A két mondat között ok - okozati összefüggés van, hiszen azért kelek korán, mert dolgozni megyek. A tagmondatokat kötőszavakkal kapcsoljuk össze.

Két népszerű mellérendelő mondat fajta még a választó és a kapcsolatos. Az előbbiben, általában a “vagy” kötőszót használjuk:

Megkeresem a ceruzát, vagy veszek újat.

Míg az utóbbiban “és” kötőszót:

Bevásárolok, és veszek magamnak egy új cipőt.

Ha több információt szeretnél a mellérendelő összetett mondatokról, akkor keresd fel ezt az oldalt.

Alárendelő összetett mondat

Az alárendelő összetett mondatok esetében kettő, vagy több nem egyenértékű mondatot kapcsolunk össze. A főmondat és a mellékmondat(ok) kapcsolatára jellemző, hogy az utóbbi kiegészíti az előbbit és nem rendelkezik önálló jelentéstartalommal. Nézzünk példát egy alap alárendelő mondatra:

Nem értem azt, hogy miért kell ilyen későn felkelni.

Két tagmondatunk van, amiket a vessző választ el. Az első a főmondat, amit onnan tudunk, hogy ebben található az utalószó (azt), valamint hogy a második az elsőre utal vissza. Ez egy tárgyi alárendelés, mégpedig az “azt” utalószó miatt, ami utal rá, hogy mit nem értünk. A mondatok sorrendje nem kötött, tehát nem kell, hogy fő mondatrésszel kezdődjenek.

Jó tudni azt is, hogy az utalószó elhagyható. Ebben az esetben a két mondat közötti kapcsolat még ugyanolyan típusú lesz.

Többféle alárendelés is létezik, mint az alanyi, tárgyi, határozói, ezekről további információt itt találsz!

A többszörösen összetett mondatok nehezíthetik a megértést

Az összetett mondatok hasznosak, mert komplexebb gondolatokat is ki tudunk fejezni velük. Ez azonban hátrány is lehet, hiszen könnyedén túl bonyolíthatjuk a szöveg szerkezeteinket.

Ha észrevesszük, hogy egy mondatban túl sok a kötőszó, vagy a vessző, akkor cselekedjünk! Dolgozzuk át, ha ez lehetséges, semmiképpen se hagyjunk túl sok két-három soros mondatot.

Ne feledd, a szöveged embereknek készül, próbáld nem megnehezíteni nekik a megértést!

Az olvashatóság, a Google és a felhasználók 5 SEO tipp, hogy a tartalmad jobban szerepeljen a keresőkben