Cone Development

A 70-es évek közepén az amerikai haditengerészet egy új módszert keresett, amely az egyes tájékoztatók és útmutatók értelmezhetőségét méri. A Flesch Reading Ease alapját használva, megszületett a ”osztályszint” elemzés, amely elsősorban az oktatásban játszik nagyobb szerepet.

Működése

Az osztályszint elemzés, az amerikai iskolarendszer osztályaival összhangban értékeli a szöveget. A skála alapvetően 0 és 10 közé esik. Tehát ha a kapott érték 6, akkor a szöveg egy hatodikos diák számára könnyen értelmezhető. Az optimális érték 6-8 között mozog.

A szöveg osztályszintje a következő formulával számítható ki:

0.39 * (összes szó / összes mondat) + 11.8 * (összes szótag / összes szó) - 15.59

Hasonlóan mint az olvashatósági szint elemzésénél, itt is a szótagok, szavak és mondatok aránya az, amely változóként meghatározza az osztályszintet. Így az optimális szint eléréséhez, tudunk játszani az arányokkal.

Mennyire érvényes a magyar nyelvre?

Ahogy korábban is írtuk, ezek a mérőszámok első sorban az angol nyelvet célozták meg. Tehát nem biztos, hogy ezek az összefüggések pontosan ugyanúgy érvényesek a magyar nyelvre. Ezen felül az amerikai iskolarenszer eltér a magyartól, így könnyen lehet, hogy érdemesebb életkort meghatározni, és nem iskolai évfolyamot.

Összességében itt is elmondható, hogy az alapelvek a magyar nyelvre is érvényesek, az egyszerűbb érthetőbb, a bonyolultabb kevésbé.

Francia jövevényszavak Flesch-féle olvashatósági szint