értesít szinonimái

beszámol, tájékoztat, elmond, előad, informál, ismertet, kifejt, leír, előterjeszt, felvilágosít, útbaigazít, jelentést tesz, közöl, elbeszél, elmesél, megmond, elszaval, jelez, tudat, tudósít, üzen, üzenetet küld