alapvető

Szinonímák

 • döntő
 • fontos
 • lényeges
 • meghatározó
 • elemi
 • nagy horderejű
 • komoly
 • első
 • legfontosabb
 • legfőbb
 • alapfokú
 • elsőrendű
 • kezdetleges
 • legelső
 • mindenekfelett való
 • lényegi
 • nélkülözhetetlen
 • szerves
 • lényegbevágó