állhatatos

Szinonímák

  • kitartó
  • következetes
  • hajthatatlan
  • rendületlen
  • szívós
  • tántoríthatatlan
  • szilárd
  • fáradhatatlan
  • lankadatlan
  • ernyedetlen