ámbár

Szinonímák

  • bár
  • pedig
  • viszont
  • habár
  • jóllehet
  • noha
  • mindamellett
  • mindazonáltal