ambíció

Szinonímák

  • becsvágy
  • törekvés
  • fáradozás
  • igyekezet
  • iparkodás
  • nagyravágyás
  • erőfeszítés