áramlik

Szinonímák

 • árad
 • dől
 • szakad
 • buzog
 • forr
 • hömpölyög
 • nyomul
 • ömlik
 • özönlik
 • pezseg
 • sugárzik
 • tódul
 • zuhog
 • bugyog
 • patakzik
 • sereglik
 • tolong
 • zubog
 • csődül
 • esik