beadja a kulcsot

Szinonímák

 • meghal
 • elmegy
 • elpusztul
 • elesik
 • elhal
 • eltávozik
 • megdöglik
 • elhull
 • elhuny
 • elpatkol
 • kimúlik
 • kinyúlik
 • kipurcan
 • hősi halált hal
 • jobblétre szenderül
 • kileheli a lelkét
 • otthagyja a fogát
 • fűbe harap