beadvány

Szinonímák

 • bejelentés
 • javaslat
 • kérelem
 • kereset
 • nyilatkozat
 • feljegyzés
 • igénylés
 • igénybejelentés
 • kérvény
 • petíció
 • felterjesztés
 • folyamodvány
 • perirat
 • panasz