becsvágy

Szinonímák

  • törekvés
  • ambíció
  • fáradozás
  • igyekezet
  • iparkodás
  • nagyravágyás
  • erőfeszítés